Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2019

09:58
7340 1cea 500
Reposted from2017 2017 viasarazation sarazation

March 23 2019

21:00
0262 6492
Reposted fromamatore amatore viafreska freska
20:52
Widujemy się, rozmawiamy - ale żyjemy obok. Tak własnie wygląda rozpad: implozja więzi i związków. Poprawna obojętność, urzędowe relacje. Sympatyczny brak zainteresowania.
— Jarosław Klejnocki
Reposted fromatlantyda atlantyda viawonderwall wonderwall
20:46
Nikt poza nami nie wie, jakie jesteśmy słabe, kiedy jesteśmy silne, ale też na odwrót.
— "Zdrój" Klicka
Reposted fromhesiamela hesiamela viawszystkodupa wszystkodupa
20:45
0443 8fb5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaprzeblyski przeblyski
20:45
2440 547a
Reposted fromambermoon ambermoon viawszystkodupa wszystkodupa
20:42

Reposted from4777727772 4777727772 viatwice twice
20:41
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromIriss Iriss viagonnabebetter gonnabebetter
20:40
2780 a8ad 500

socrelax:

Cracow, Nowa Huta, Ujastek 1

photo: centralny.info

Reposted fromdeviate deviate viawszystkodupa wszystkodupa
20:35
4835 7912 500
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa
20:34
1067 bef1 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viafreska freska
20:29
1105 7ab3 500

lilium-bosniacum:

Sarajevo, Bosnia. January 1994, By Jean Claude Coutausse

Reposted fromcroiea croiea viafreska freska
20:27
7153 78b0 500
Reposted fromcachalot cachalot viathebelljar thebelljar

December 28 2018

19:42
Człowiek czasem podejmuje jakąś decyzję, sam nie wie, w jaki sposób, i ta decyzja trwa siłą rozpędu. Z roku na rok coraz trudniej ją zmienić.
— nieznośna lekkość bytu, Milan Kundera
Reposted fromprzeblyski przeblyski

November 06 2018

19:48
3003 142d 500
Reposted fromgreengables greengables viathebelljar thebelljar
19:47
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015

November 04 2018

03:46
Boże, żeby tak móc być z tobą chociaż parę dni. Mówię ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy zaczynam sobie wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted frompesy pesy viawszystkodupa wszystkodupa
03:46
03:43
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viawszystkodupa wszystkodupa
03:43
2900 559c
Reposted frommaszka maszka viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl