Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2018

12:39

Pyta mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie wiem co odpowiedzieć. Jak leżę obok niej, to tak. A poza tym, poza leżeniem obok niej, to nie wiem.


— Adamczyk
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viawszystkodupa wszystkodupa
12:38
5298 1063
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
12:35
0679 424d

veryspecialporn:

“The Unbearable Lightness of Being” (1988), directed by Philip Kaufman

Reposted fromamatore amatore viaiblameyou iblameyou

February 02 2018

10:46
Są we mnie dwie kobiety. Jedna pragnie namiętności i przygód. Druga natomiast chce być niewolnicą rutyny, życia rodzinnego, drobnych spraw, które można zaplanować i wykonać. Zmagają się we mnie przykładna pani domu i prostytutka. Spotkanie tych dwóch kobiet w jednym ciele jest bardzo ryzykowną sprawą. Bo to współistnienie dwóch boskich energii, dwóch przeciwstawnych światów i może się zdarzyć, że jeden świat zniszczy drugi.
— D. Terakowska "Ono"
Reposted fromperseweracje perseweracje viaxannabelle xannabelle
10:42

January 28 2018

19:57
2054 56fb 500
Reposted fromkaraibski karaibski viawszystkodupa wszystkodupa
19:55
5875 0306 500
Reposted fromprzegrany przegrany viawszystkodupa wszystkodupa
19:52
8943 e422 500

January 24 2018

21:02
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaathlin athlin
21:02
Kiedy porównujesz dziecko z innymi czuje sie ono oceniane. Czuje się gorsze bo w jego mniemaniu, gdyby było lepsze z nikim byś go nie porównywał. Ciągłe wspominanie o innych dzieciach każe mu wyciągać wnioski, że nie jest wystarczająco dobre
— takie ciekawe wykłady
Reposted fromesperalblues esperalblues viawarkocz warkocz
20:58
8965 61ec 500
Reposted fromnutt nutt viagoraca-czekolada goraca-czekolada
20:52
4529 96d9
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
20:44
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis

January 22 2018

20:25
bolą mnie miłości
których nie przeżyłem

przerażają mnie śmierci
w których nie brałem udziału

lękam się światów
w których nie zamieszkam

boję się siebie
którego nie znam
— J. Borszewicz
Reposted frompotrzask potrzask viapralina pralina

January 14 2018

13:49
13:15
4537 7bdb
Reposted fromrawriot rawriot viacoeurina coeurina
13:15
1138 bb6f 500
Reposted fromwerhamster werhamster viacoeurina coeurina

January 12 2018

17:15
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viaxannabelle xannabelle
17:10
8433 ed23 500
Reposted fromannimax annimax viasarazation sarazation
17:09
9936 660c 500

Reposted fromdivi divi viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl