Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

12:34
12:33
7840 4c17 500
Warszawa
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viafreska freska
12:29
5002 6bdb
Reposted frompoppyseed poppyseed viafreska freska
12:29
Reposted fromiblameyou iblameyou
12:29
5118 d3ff 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viafreska freska
12:29
8599 926f 500

cinemacoloris:

drive (2011) dir. nicolas winding refn

Reposted fromvronk vronk viaunmadebeds unmadebeds
12:28
5900 27cf 500
Reposted fromposzum poszum viakrzysk krzysk

June 20 2017

10:28
2004 ddfa
Reposted fromsarazation sarazation viagonnabebetter gonnabebetter

June 19 2017

18:36
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagonnabebetter gonnabebetter
18:33
1556 1852
Reposted fromsexypretty sexypretty viavigil vigil
18:31
18:30
Ale pękaj, serce moje, bo usta milczeć muszą
— Hamlet
Reposted frommruugaa mruugaa viaathlin athlin
18:26
0679 424d

veryspecialporn:

“The Unbearable Lightness of Being” (1988), directed by Philip Kaufman

Reposted fromamatore amatore viakrzysk krzysk

June 16 2017

21:07
9037 6167 500
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaszarakoszula szarakoszula
21:07
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...). 
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
21:05
I nachodzi mnie ta chwila, że brakuje mi w łóżku mężczyzny. Żeby móc się do niego przytulić, żeby osłonił mnie przez tym dorosłym życiem, żeby się porozkoszować ciepłem drugiej osoby. Żeby się z nim kochać i wiedzieć, że stoi za tym fascynacja jakaś, jakieś uczucie. Nie układ, że bzykamy się i wychodzi, bo i takie układy są, właśnie."
— Pokolenie ikea
Reposted frompure-bliss pure-bliss viavigil vigil
21:05
2633 f644 500

serious:

your name still echoes in my head

21:04
Gdyby mi ktoś powiedział, gdybym miał choć odrobinę gwarancji, że będę mógł być z Tobą, choć przez rok, choć przez pół roku, a potem - śmierć, to bym pojechał do Ciebie. To nie melodramat; to wyznanie tego, który na pewno - z całym idiotyzmem i kabotynizmem - najwięcej Cię kochał. W końcu przyjdzie taka noc. kiedy prześpisz się z innym. Ja Ci się nigdy nie podobałem, ale to inna sprawa. Mnie lepiej być pijanym, niż myśleć, że ta chwila w końcu przyjdzie. Ale jeszcze nie rób nic ostatecznego. Jesteś taka młoda. Masz jeszcze czas. Każdy chce być szczęśliwy. Ja chciałem być szczęśliwszy od innych. Ale Bóg mnie ukarał. Balem się o Ciebie. Wiesz czego się bałem. Ale dzisiaj, to wszystko co nas dzieliło, nie wydaje się tak ważne.
— LIST MARKA HŁASKI DO AGNIESZKI OSIECKIEJ
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viavigil vigil
21:04
Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra.
— Elizabeth Wurtzel, "Kraina Prozaca"
Reposted fromnervure nervure viagonnabebetter gonnabebetter
21:02
1757 d524
Reposted fromepidemic epidemic viafreska freska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl