Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

13:02
Reposted fromkattrina kattrina viawszystkodupa wszystkodupa

April 22 2018

12:02
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation

April 13 2018

14:34
7367 d943 500
Reposted fromdatfeel datfeel viasarazation sarazation

April 06 2018

18:07
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viasarazation sarazation

March 20 2018

14:28
5447 ca85
Reposted frommuladhara muladhara viafreska freska
14:20

    Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
— Nikołaj Gogol
Reposted fromavooid avooid viawszystkodupa wszystkodupa

March 19 2018

07:33
biblioteka z widokiem na ocean w Qinhuangdao (Chiny)
07:32
Nie próbuj kochać za dwoje. Nie myśl: To nic, że on kocha trochę mniej - za to ja kocham trochę więcej. Kiedyś to w końcu się wyrówna, on w końcu nauczy się kochać tak mocno jak ja. Nie rób tego, droga nieznana przyjaciółko, która teraz może po raz pierwszy zastanawiasz się nad strategią miłości. Nie rób tego, nawet nie próbuj, bo to się nie sprawdza nigdy.
— Roma Ligocka - "Radość życia"
Reposted fromdreamadream dreamadream viagdziejestola gdziejestola

March 13 2018

11:49
1427 d41e

March 09 2018

11:17
11:12
0045 f93f 500
Wieża ciśnień, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok viakatastrofo katastrofo

February 21 2018

20:19
9913 8ec4

February 11 2018

12:39

Pyta mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie wiem co odpowiedzieć. Jak leżę obok niej, to tak. A poza tym, poza leżeniem obok niej, to nie wiem.


— Adamczyk
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viawszystkodupa wszystkodupa
12:38
5298 1063
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
12:35
0679 424d

veryspecialporn:

“The Unbearable Lightness of Being” (1988), directed by Philip Kaufman

Reposted fromamatore amatore viaiblameyou iblameyou

February 02 2018

10:46
Są we mnie dwie kobiety. Jedna pragnie namiętności i przygód. Druga natomiast chce być niewolnicą rutyny, życia rodzinnego, drobnych spraw, które można zaplanować i wykonać. Zmagają się we mnie przykładna pani domu i prostytutka. Spotkanie tych dwóch kobiet w jednym ciele jest bardzo ryzykowną sprawą. Bo to współistnienie dwóch boskich energii, dwóch przeciwstawnych światów i może się zdarzyć, że jeden świat zniszczy drugi.
— D. Terakowska "Ono"
Reposted fromperseweracje perseweracje viaxannabelle xannabelle
10:42

January 28 2018

19:57
2054 56fb 500
Reposted fromkaraibski karaibski viawszystkodupa wszystkodupa
19:55
5875 0306 500
Reposted fromprzegrany przegrany viawszystkodupa wszystkodupa
19:52
8943 e422 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl