Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2018

19:42
Człowiek czasem podejmuje jakąś decyzję, sam nie wie, w jaki sposób, i ta decyzja trwa siłą rozpędu. Z roku na rok coraz trudniej ją zmienić.
— nieznośna lekkość bytu, Milan Kundera
Reposted fromprzeblyski przeblyski

November 06 2018

19:48
3003 142d 500
Reposted fromgreengables greengables viathebelljar thebelljar
19:47
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015

November 04 2018

03:46
Boże, żeby tak móc być z tobą chociaż parę dni. Mówię ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy zaczynam sobie wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted frompesy pesy viawszystkodupa wszystkodupa
03:46
03:43
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viawszystkodupa wszystkodupa
03:43
2900 559c
Reposted frommaszka maszka viawszystkodupa wszystkodupa
03:40
9260 821b
Reposted fromkarahippie karahippie viaFlowialiusz Flowialiusz
03:27
Warto przeżyć wielką miłość, nawet jeśli ona po jakimś czasie przygasła, rozsypała się i nie była na zawsze. Myśmy się fantastycznie dopasowali do siebie, ale do świata zupełnie nie.
— Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska - "Obywatel i Małgorzata"

November 03 2018

03:25
1100 ca68 500
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawszystkodupa wszystkodupa

October 24 2018

11:51
5341 81d0
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viaunmadebeds unmadebeds
11:50
1086 b3f8 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaFlowialiusz Flowialiusz
11:48
9051 b77d
Reposted fromursa-major ursa-major viaFlowialiusz Flowialiusz
11:47
2276 88af 500
Reposted frombrumous brumous viaFlowialiusz Flowialiusz
11:47
11:45
1576 86bf
Reposted fromkrzysk krzysk viaFlowialiusz Flowialiusz

October 20 2018

13:28
4353 1728 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakatastrofo katastrofo
13:25

W tym chyba tkwi cała tajemnica udanych relacji z ludźmi, udanego życia: niczego nie oczekiwać. Nadmierny apetyt na doznania wywołuje ciągły niedosyt, frustrację.

— unknown
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viagonnabebetter gonnabebetter
13:22
 
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
13:22
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl