Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

14:06
2327 5b5b 500
Reposted fromblutelf blutelf viaflyleaf flyleaf
14:06
9509 e9a2 500
Reposted fromdusix dusix viagonnabebetter gonnabebetter
14:05
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
14:03
1586 0ded 500
Reposted fromsarazation sarazation viawszystkodupa wszystkodupa
14:02
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
13:58
9710 9e91 500
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola
13:54
5328 0ac4 500
Reposted fromnudes nudes viakatastrofo katastrofo
13:53
5441 45b5 500
Reposted fromamatore amatore viaflyleaf flyleaf
13:53
2325 61f3 500
Reposted fromblutelf blutelf viasarazation sarazation
13:52
9753 e85a
Reposted frombrumous brumous viacoeurina coeurina
13:51
13:49
5472 8945 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasarazation sarazation
13:46
8301 c8d7 500
katowice
Reposted frometa eta viavigil vigil
13:45
Reposted fromlucyharmon lucyharmon viavigil vigil
13:44
2458 9dcd
Reposted fromshitsuri shitsuri viagdziejestola gdziejestola

September 05 2017

10:44
1017 a072
Reposted fromtwice twice viawarkocz warkocz
10:38
1900 ef65 500
Reposted fromamatore amatore viawarkocz warkocz
10:34
me: sad because I’m not productive me: not productive because I’m sad
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viawarkocz warkocz
10:34
0255 cd33 500
Reposted fromkrzysk krzysk
10:34

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl