Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

13:55
0443 0ae0 500

Frank Sinatra on the set of The Man With The Golden Arm photographed by Bob Willoughby, 1955

Reposted fromLittleJack LittleJack viawarkocz warkocz
13:55
9846 cb82
Reposted fromamatore amatore viawarkocz warkocz
13:52
4320 1e97 500
Reposted fromkrzysk krzysk viawarkocz warkocz
13:50
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami

August 14 2017

11:54
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa viawarkocz warkocz

August 11 2017

13:16
Czasami najbardziej wyuzdaną fantazją potrafi być chęć, żeby po się położyć, przytulić i zasnąć w czyichś objęciach.
Reposted fromolakocie olakocie viakatastrofo katastrofo
13:16
1595 fcee 500
Reposted fromthealex thealex viakatastrofo katastrofo
12:45

Jeszcze trochę czekaj 

Jeszcze trochę, 

ja też nie jestem szczęśliwy.

— (z listu M. Hłaski do A. Osieckiej, 7.12.58r.)

Reposted frompanimruk panimruk viagdziejestola gdziejestola
12:44
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapralina pralina

August 07 2017

10:48
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viagdziejestola gdziejestola
10:45
[...] są takie podróże, gdy nie idzie się do jakiegoś miejsca, tylko do drugiego człowieka.
— Barbara Kosmowska - "Niebieski autobus"
Reposted frompuella13 puella13 viagdziejestola gdziejestola

July 30 2017

11:31
7570 838d
Stanisław Barańczak
11:21
6239 4775

“when the sun goes down the light reflects off the glass and it looks like the buildings are on fire”

Reposted frombellthecat bellthecat viakatastrofo katastrofo
11:16
11:16
3792 ff4a
Reposted fromfatique fatique viacoeurina coeurina
11:16
Idziesz na spotkanie ze starym przyjacielem i chcesz się przed nim otworzyć. Jeśli nie całkiem, to przynajmniej chcesz mu
powiedzieć, co się w tobie kotłuje. Ale on spieszy się. Rozmawiacie o wszystkim i o niczym. Zostajesz bardziej samotny i pusty niż przed spotkaniem.
— Stefan Garczyński
11:00
4273 5957 500

Foto: Ricardo Cuba

Reposted fromkimik kimik viavigil vigil

July 22 2017

15:25
9509 72ff
Reposted fromcalifornia-love california-love viafreska freska
15:25
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry

July 21 2017

15:52
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl