Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

20:49
4363 3d93
Reposted fromcocomove cocomove viagdziejestola gdziejestola
20:45
6623 d8a4 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viavigil vigil
20:45

leaflicker:

I Died In 2010 and Was Replaced By Someone With Absolutely No Motivation and Complete Emotional Unavailability, a conspiracy thread

Reposted fromnikotyna nikotyna viavigil vigil
20:07
Łatwo jest podjąć spokojną, rozsądną decyzję z wieczora, co innego zaś wprowadzić ją w czyn w jasnym blasku dnia.
— Truman Capote
Reposted fromMissTake MissTake viawszystkodupa wszystkodupa
20:06
Katowice
20:05
6956 bfa8 500

garbageflowers:

scrollinq:

picsthatmakeyougohmm:

hmmm

wet dog meets semi-wet dog

im you, but with legs

Reposted fromMoniquill Moniquill viahironie hironie

November 17 2017

22:00
1943 022e 500

sixpenceee:

Seaweed farming in South Korea 

(Source)

Reposted fromtwice twice viawszystkodupa wszystkodupa
21:58
5330 7781 500

julianajohnsonphoto:

Vestrahorn

Iceland

September 2017

21:58
Kiedy otarłem łzy, byłem już innym człowiekiem.
— Wiesław Myśliwski
21:56
1081 8f4a 500

hauntedbystorytelling:

Three young women eat spaghetti on inflatable mattresses at Lake of Capri, 1939 (AP Photo / Hamilton Wright)

Reposted fromSuzi Suzi viawszystkodupa wszystkodupa
21:54
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viagdziejestola gdziejestola
21:53
5226 5ea2 500
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola
21:46
4728 9b6d
Reposted fromloveandsex loveandsex vialetshavesex letshavesex

November 15 2017

16:31
Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
— S. Barańczak
Reposted fromstopme stopme viagdziejestola gdziejestola
16:31
1392 be08
Reposted fromintrigante intrigante viagdziejestola gdziejestola
16:30
2885 d2ea 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viasarazation sarazation
16:30

iranianrelated: Women protesting forced hijab days after the Iranian Revolution, 1979

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaflyleaf flyleaf
16:29
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viaprzeblyski przeblyski
16:29
8320 2131
16:29
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl