Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

23:40
2984 cc6e

girlinthepark:

Zoë Timmers | Hovis Hill. 

Reposted fromfreakish freakish viasarazation sarazation
23:40
8267 5040
Reposted fromczleksobotni czleksobotni viasarazation sarazation
23:39
0405 2f46 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoeurina coeurina
23:38
8665 fb18 500

thevirrgin:

🔼

Reposted fromamatore amatore viasarazation sarazation
23:36
0776 41c1
Reposted fromsarazation sarazation
23:35
My deplorable mania for analysis exhausts me. I doubt everything, even my doubt.
Gustave Flaubert, from a letter to Louise Colet, The Letters of Gustave Flaubert: 1830-1857 (Belknap Press, 1990)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
23:33
Jeśli możesz, to przyjedź. Ta pieprzona wiosna dobije mnie.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viavigil vigil
23:32
3978 7c01
Reposted fromslutcoven slutcoven viacoeurina coeurina
23:27
6076 510c 500

obama-biden-memes:

wise words.

Reposted fromaliceofdeath aliceofdeath viakatastrofo katastrofo
23:27
Chciałabym być dobra. Nie być dla nikogo zgryzotą. Marzę, żeby moja obecność wpływała kojąco na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frombeinthe beinthe viaprzeblyski przeblyski
23:25
0932 930b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice

April 23 2017

14:47
1396 8a6f 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viavigil vigil
14:46
8633 8f7f 500

wonderwarhol:

Stillleben mit Blumen (Still Life with Flowers), 1665, by Willem van Aelst (1627–c. 1682)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
14:46
Take a lover who looks at you like maybe you are magic.
— Frida Kahlo   (via sweetlilacs)
Reposted fromink ink viaiblameyou iblameyou
14:45
4089 1b39 500

Budapest, Hungary (by Grzegorz Paskudzki)

14:42
6143 4d40 500
Reposted frommental-cat mental-cat viakatastrofo katastrofo
14:37

daddylexas:

me, with tears in my eyes: time to make a joke

Reposted fromLittleJack LittleJack viaathlin athlin
14:37
8818 be61 500
Reposted fromkrzysk krzysk viawszystkodupa wszystkodupa
14:36
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viakiks kiks
14:27

30/2015

Erotyk dla następcy – Bohdan Urbankowski

I

Przeprowadź ją przez pokój 
niby ścieżką wśród lasu 
na stole 
zapal różę 
dobrą jak nocna lampka

Potem 
rozbieraj ją delikatnie 
z obronnych gorsetów 
z zaciśnięcia rąk 
drżenia ramion ... 
Otul szeptem.

A jeśli kiedyś 
wybiegnie nagle z pokoju 
biegnij za nią 
nie pozwól 
ukryj jej twarz 
w swych wielkich rękach 
mów słowa 
dużo słów 
te wszystkie 
których ja zapomniałem 
których się wstydziłem

Proszę cię 
ty 
którego nienawidzę 
który przyjdziesz po mnie 
by z jej drobnych piersi 
zdrapać ślady mych rąk 
rozchylić jej kolana 
proszę cię 
bądź dla niej dobry

II

Nie wiesz 
że będziesz kochał mnie 
że powie ci słowa 
wypróbowane ze mną 
że w jej włosach 
poczujesz mój oddech 
na jej brzuchu 
napotkasz nocą 
moje ręce

I jeśli czasem 
wciągając cię w siebie 
aż do zachłyśnięcia 
pomyli nasze imiona - 
nie myśl o mnie z nienawiścią

to ja 
uczyłem ją jak dziecko 
nie wstydzić się krzyku imion nagich ciał 
to ja 
czasem jeszcze mówię do ciebie 
wtedy 
myślałem 
że mówię tylko do niej

III

Twój cień w jej oczach 
to mój cień

jej głos pełen niepokoju 
to mój głos

gdy ona cofa się z lękiem 
ja powracam 
pamiętaj

na każde twoje słowo 
zbyt ostre

na każdy gest 
nie dość szczery 
ja powracam 
pamiętaj

I jeśli kiedyś sama 
zapłacze nocą 
nie wchodź do jej pokoju 
już ja 
będę przy niej

https://www.facebook.com/2015w365
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl