Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2018

18:02
18:02
18:01
1279 0b7f 500
Warszawa przedwojenna, Ogród Saski zimą
Reposted frompiksele piksele viafreska freska

August 20 2018

06:05
06:04
1863 deaa 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation
05:59
7690 60ae
Reposted fromsuits suits viacoeurina coeurina
05:59
- Ty wiesz co ja robię?
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— Marek Hłasko "W dzień śmierci Jego; Opowiem wam o Esther (drugi obieg)
Reposted fromhelven helven viagonnabebetter gonnabebetter
05:57
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viaszarakoszula szarakoszula
05:57
05:55
0997 92c3
Reposted fromkarahippie karahippie viaflyleaf flyleaf
05:55
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaflyleaf flyleaf
05:53
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viagdziejestola gdziejestola

July 18 2018

15:47
7513 844f
Reposted frompolaparis polaparis viawarkocz warkocz
15:47
Kiedy jesteś na wakacjach albo obchodzisz uroczystość rodzinną, nie przejmuj się zbytnio kosztami. To nie jest czas liczenia pieniędzy, to jest czas gromadzenia wspomnień.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
15:40

July 15 2018

10:25
6175 ec72
Reposted frommaking-love making-love viawarkocz warkocz
10:24
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viawarkocz warkocz

July 11 2018

15:37
1190 6845 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viawonderwall wonderwall
15:31
1534 faea 500
Yan Wenliang (1893–1988), Moon River 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viawarkocz warkocz
15:27
4832 ded2 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakatastrofo katastrofo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl