Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2018

08:18
Reposted fromlifeless lifeless viathebelljar thebelljar
08:12
2391 6f35 500

design-jones:

kayedance:

This photo fascinates me because it expresses a dynamic that you don’t often see between men and women, with a man taking on the adoring role and the woman drinking it all in.

I will always reblog this because all I want in my life is to have a husband with whom I can share my life like this.

Always reblog. Beautiful.

08:11

artist-monet: The Artist’s House at Giverny, Claude Monet

Reposted frommr-absentia mr-absentia viacoeurina coeurina
08:09
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek
08:09
Przep­raszam wszys­tko, że nie mogę być wszędzie.
Przep­raszam wszys­tkich, że nie umiem być każdym.
— Szymborska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawonderwall wonderwall

June 11 2018

21:19
5963 2f3c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaflyleaf flyleaf
21:17
Reposted frompanimruk panimruk viawszystkodupa wszystkodupa
21:13

handa: Monte Subasio, a photo from Perugia, Umbria

Reposted frommr-absentia mr-absentia viathebelljar thebelljar
21:10
8893 3407 500

thethinker351:

lofoten islands 

instagram @takeme.north

Reposted fromarcreactored arcreactored viathebelljar thebelljar

May 27 2018

15:25
Zamiast się nieustannie krytykować, potraktuj siebie tak jak kogoś, kogo kochasz. Aha, i jeszcze jedno: Pogódź się z tym, że każdego dnia na pewno coś spieprzysz.
— Brene Brown / psycholog
Reposted fromkyte kyte viagonnabebetter gonnabebetter
15:17
15:17

aureat:

you know that feeling when you’re out in nature at 5 or 6am and everything’s still quiet and the air still smells like night time and it’s fresh so you shiver a bit but then slowly the first rays of sun peak over the edge of the earth and everything is bathed in foggy, golden light and you just stand there watching the earth awaken.. if that’s not soothing idk what is

Reposted fromtonightless tonightless viapralina pralina
15:15

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromdejno dejno viapralina pralina

May 11 2018

17:41
3948 e33e 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacats cats
17:29
5276 ae3d
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viakiks kiks
17:26
2483 f2ad 500
Reposted fromtwice twice viahironie hironie
17:24
0832 f0e7 500

dynamitefists:

Edinburgh, Scotland. 1950

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viacoeurina coeurina
17:24
0298 b581
Reposted fromursa-major ursa-major viacoeurina coeurina

May 05 2018

19:34

justmargaret:

bobthedino:

we don’t know what monsters other people must deal with.

Always repost.

(via xanseviera)

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaathlin athlin
19:33

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl