Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

18:18
8888 64c3 500
Reposted fromvibetechs vibetechs viacoeurina coeurina
18:16

June 06 2017

08:19

visitafghanistan: The famed white pigeons at the Shrine of Hazrat Ali in Mazar-i-Sharif, Afghanistan, are fed by a visiting pilgrim.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaverronique verronique
08:18
Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić. Ale nie było dokąd pójść. Samobójstwo? Jezus Maria, jeszcze jedna robota do odwalenia. Miałem ochotę przespać pięć lat, ale mi nie dawali.
— Charles Bukowski - "Z szynką raz!"
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viavigil vigil
08:17
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viafreska freska
08:17
08:11
0684 f593 500
Reposted fromrinlovesardina rinlovesardina viafreska freska
08:11
3438 2ee1 500

gravity-gravity:

Bedroom on top of the Holmenkollbakken in Oslo (Wow!!)

Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viafreska freska
08:09
7056 d1ce
Reposted fromanananana anananana viaflyleaf flyleaf

June 05 2017

15:06
Tak właśnie robią młodzi ludzie. Ciągle na coś czekają. Wydaje im sie, że życie jeszcze się nie zaczęło. Że zacznie się za tydzień, za miesiąc, ale jeszcze nie teraz. A potem nagle człowiek robi się za stary i wtedy zadaje się sobie pytanie, czym było całe to czekanie. Ale wtedy jest już za późno. 
— Izabela Sowa
Reposted frompieprzycto pieprzycto viavigil vigil
14:50
4198 3a70 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viavigil vigil
14:50
Szukam nauczyciela i mistrza
niech przywróci mi wzrok słuch i mowę
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia
niech oddzieli światło od ciemności.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viavigil vigil
14:10
8602 84b6 500
Reposted fromkrzysk krzysk
14:07
4659 2bbf 500
14:07
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil - paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło.

— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę czyli wszystkie gry video są o miłości"
Reposted fromPaniRobinson PaniRobinson viaprzeblyski przeblyski
14:05
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viavigil vigil
14:05

tipsymaple:

I may not be a perfect person but at least I have never yelled at an employee in a store

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viatwice twice
14:04
4284 6bab
Reposted fromeazyi eazyi viafreska freska
14:04
14:03
8321 6c2e 500
Reposted fromkrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl