Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2019

20:15
9268 53f7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasarazation sarazation
19:48
2285 3043
Reposted fromkarahippie karahippie viacoeurina coeurina
19:48
Reposted fromshakeme shakeme viathebelljar thebelljar

September 04 2019

21:15
5249 1481 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
21:15
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)

September 02 2019

16:18
"Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie."
— William Wharton - "Tato"
16:18
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viakatastrofo katastrofo
16:17
0891 a1a4 500
Reposted fromthetemple thetemple viakatastrofo katastrofo
16:07
5249 1481 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola

July 02 2019

09:58
7340 1cea 500
Reposted from2017 2017 viasarazation sarazation

March 23 2019

21:00
0262 6492
Reposted fromamatore amatore viafreska freska
20:52
Widujemy się, rozmawiamy - ale żyjemy obok. Tak własnie wygląda rozpad: implozja więzi i związków. Poprawna obojętność, urzędowe relacje. Sympatyczny brak zainteresowania.
— Jarosław Klejnocki
Reposted fromatlantyda atlantyda viawonderwall wonderwall
20:46
Nikt poza nami nie wie, jakie jesteśmy słabe, kiedy jesteśmy silne, ale też na odwrót.
— "Zdrój" Klicka
Reposted fromhesiamela hesiamela viawszystkodupa wszystkodupa
20:45
0443 8fb5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaprzeblyski przeblyski
20:45
2440 547a
Reposted fromambermoon ambermoon viawszystkodupa wszystkodupa
20:42

Reposted from4777727772 4777727772 viatwice twice
20:41
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromIriss Iriss viagonnabebetter gonnabebetter
20:40
2780 a8ad 500

socrelax:

Cracow, Nowa Huta, Ujastek 1

photo: centralny.info

Reposted fromdeviate deviate viawszystkodupa wszystkodupa
20:35
4835 7912 500
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa
20:34
1067 bef1 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viafreska freska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...